Tìm kiếm bài viết

Đăng tuyển ngay

Hãy để ứng viên giỏi nhất thuộc về bạn.

Tìm hồ sơ

Tìm ngay ứng viên lý tưởng từ 300.000 hồ sơ trong kho dữ liệu của chúng tôi.

Thu hút sự tham gia của nhân viên (Giao quyền – phần 2)
Số lần xem: 9458

Theo các chuyên gia nhân sự, nhân viên nên được tham gia lập kế hoạch và đưa ra quyết định của công ty. Đây là chìa khóa khích lệ nhân viên làm việc hết mình, xây dựng nền văn hóa doanh nghiệp năng động và tự chủ nơi nhân viên có quyền quyết định đối với công việc được giao.

Để đạt được mục tiêu này, nhà quản lý cần cung cấp đầy đủ thông tin, phân tích rõ nhiệm vụ đặt ra, tham khảo ý kiến của nhân viên, khuyến khích nhân viên tham gia hết mình và cuối cùng, phân công cụ thể nhiệm vụ cho họ.

  • Thông báo: đầu tiên, người quản lý thông báo cho nhân viên về quyết định đưa ra và cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết để thực hiện quyết định đó.
  • Trình bày thuyết phục: Bằng cách trình bày thuyết phục về mục đích cuối cùng của quyết định đưa ra, nhà quản lý sẽ giúp cho nhân viên toàn tâm toàn ý với quyết định này.
  • Tham khảo ý kiến nhân viên: nhà quản lý cần khuyến khích nhân viên đóng góp ý kiến đối với quyết định đưa ra. Nhân viên cần nhận thức rõ sự tham gia và ý kiến đóng góp của họ rất có giá trị đối với quyết định cuối cùng.
  • Khuyến khích tham gia: nhà quản lý cần tạo được sự đồng tâm hiệp lực của nhân viên đối với quyết định đưa ra. Giao quyền sẽ hoàn toàn thất bại nếu người quản lý cứ khăng khăng áp đặt ý kiến chủ quan của họ.
  • Phân công: người quản lý cần phản hồi thường xuyên cho nhân viên và giúp họ hiểu rõ kết quả cần đạt được theo tiêu chí nào.

Một ví dụ về giao quyền thành công là trường hợp của hãng hàng không Delta Airlines. Công ty đã phát triển một trong những chương trình giao quyền đa dạng và tiến bộ nhất ở Mỹ, theo đó nhân viên có thể chia sẻ thông tin về công ty, tham gia đưa ra quyết định, hiểu rõ chế độ khen thưởng và rủi ro của công ty. Delta Airlines đã thiết lập Ban Tư Vấn, gồm 7 đại diện được đồng nghiệp bầu chọn từ 7 phòng ban của công ty. Trong suốt 2 năm, Ban Tư Vấn đã trình lên ban giám đốc các ý kiến đóng góp của nhân viên ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Thậm chí, Ban Tư Vấn còn tích cực tham gia bầu chọn Tổng Giám Đốc Điều Hành hiện nay của công ty là Leo Mullin và làm việc chặt chẽ với ban giám đốc nhằm đảm bảo những quan tâm của nhân viên được xem xét trong đợt duyệt lương gần đây của công ty.

« Trở lại | Đầu trang